NYHETSBULLENTIN

NR 4 2017

Höstmöte 9/11 kl. 19.00


Höstfest 11/11 kl. 18.30

Glöggträff 17/12 kl. 12.00


Peter Malmberg Ordförande Landskrona Segelsällskap.

Möten har vi definierat som sammankomster av lite allvarligare karaktär.

Styrelsemöten hålls oftast andra onsdagen varje månad.

Kontakta någon styrelseledamot om du har något du vill ha behandlat på mötet.

Årsmötet hålls andra halvan av Mars - Höstmötet hålls andra halvan av November.

Alla sammankomster kvällstid börjar kl 19.00 för enkelhetens skull.

Träffar har vi definierat som sammankomster av lite ledigare karaktär dvs. det vi skall syssla med, meningen med livet är att ha kul.

Välkomna med förslag till träffar och föredrag!

Badhusgatan Landskrona postadress:Box 616, 26126 Landskrona